Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Słońsk o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SŁOŃSK

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) ogłaszam nabór na wolne stanowisko - ds. Organizacyjnych w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Słońsku.

Nazwa i adres jednostki -          Urząd Gminy w Słońsku

                                            ul. Sikorskiego 15 66-436 Słońsk

 

1.   Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

1)  Wymagania niezbędne -

a)      wykształcenie - wyższe o kierunku administracyjnym,

b)      znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

d)      obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      nieposzlakowana opinia.

2)  Wymagania dodatkowe -

a)      znajomość przepisów prawnych : ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

c)      posiadanie orzeczenia o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d)      umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,

e)      komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

f)        umiejętność obsługi programów komputerowych.

2.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (w szczególności):

a)       czynności wchodzące w zakres obsługi organizacyjnej Urzędu,

b)       udzielanie informacji o sposobie załatwiania sprawy petentom zgłaszających się do Urzędu,

c)       udostępnianie wzorów druków, wniosków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu,

d)       pomoc w redagowaniu pism kierowanych do Urzędu,

e)       kierowanie petenta do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu,

f)         współpraca przy zamieszczaniu informacji dotyczących spraw publicznych na tablicach ogłoszeniowych Urzędu,

g)       prowadzenie usługi ksero dla klientów zgłaszających się do Urzędu,

h)       obsługa urządzeń technicznych przypisanych do stanowiska pracy,

i)          Inne sprawy zlecone przez Wójta Gminy.

3. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,  CV,

b)      kwestionariusz osobowy ( dostępny w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 5 ),

c)      kserokopia dowodu osobistego,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

f)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

g)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

h)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i)        oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

j)        inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy,

k)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i CV-oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 27 kwietnia 2010r. do godz. 15.00 na adres:

Urząd Gminy w Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu ), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko ds. Organizacyjnych w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Słońsku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona :

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.slonsk.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku przy ulicy Sikorskiego 15.

Załączniki

Treść ogłoszenia (603.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Sieracka
Data utworzenia:2010-04-16 09:18:09
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2010-04-16 09:18:29
Opublikował:Elżbieta Sieracka
Data publikacji:2010-04-16 09:19:10
Ostatnia zmiana:2010-04-16 12:21:03
Ilość wyświetleń:3370
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij