Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej numer: 24, 26 i 28, na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo¶ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze¶nia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo¶ci (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XXXVII/ 236/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 wrze¶nia.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo¶ci zabudowanych, położonych w Słońsku przy ul. Lipowej.

 WÓJT  GMINY  SŁOŃSK OGŁASZA

 II ustny przetarg ograniczony do wła¶cicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej numer: 24, 26 i 28, na sprzedaż zabudowanych nieruchomo¶ci stanowi±cych własno¶ć Gminy Słońsk

Opis nieruchomo¶ci

Słońsk ul. Lipowa działki nr:

Numer działki

Powierzchnia (m2)

Cena wywoławcza

Wadium

1633/10

89

2.890,00zł

300,00zł

1633/11

59

2.850,00zł

300,00zł

1633/12

29

1.450,00zł

150,00zł

1633/13

30

1.520,00zł

150,00zł

1633/14

41

2.270,00zł

200,00zł

1633/15

33

1.130,00zł

100,00zł

1633/16

32

1.130,00zł

100,00zł

1633/17

33

1.130,00zł

100,00zł

1633/18

33

1.130,00zł

100,00zł

1633/19

32

1.130,00zł

100,00zł

1633/20

32

1.130,00zł

100,00zł

1633/21

33

1.130,00zł

100,00zł

 

Wysoko¶ć postpienia w wysoko¶ci nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokr±gleniem  w górę do pełnych dziesi±tek złotych.

 Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechn± ewidencja gruntów.

 Wznowienie granic nieruchomo¶ci odbywa się na koszt nabywcy.

Przeznaczenie w POZP: działki do dnia 31.12.2002r. znajdowały się pod symbolem planu "21MN" i zapisie - zabudowa mieszkaniowa z infrastruktur± towarzysz±c±.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z póĽ. zm.) powyższy zapis stracił moc
z dniem 31.12.2002r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słońsk zatwierdzone uchwał± Rady Gminy Słońsk nr XIX/120/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. nie przewiduje zmian dla w/w działek.

Na nieruchomo¶ciach nie ci±ż± żadne obci±żenia ani zobowi±zania.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Słońsku

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu do 9 sierpnia 2010r.

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamo¶ci oraz dowodu wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia przetargu.

Koszty umowy ponosi nabywca.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słońsku biuro nr 8 lub telefonicznie pod nr 095 7572271 wew. 19.

Słońsk, dn. 12.07.2010r.

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (724.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Zimmerman
Data utworzenia:2010-07-14 12:59:41
Wprowadził do systemu:Wojciech Zimmerman
Data wprowadzenia:2010-07-14 13:00:04
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2010-07-14 13:20:52
Ostatnia zmiana:2010-12-09 13:39:03
Ilość wyświetleń:643

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij