Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

II Rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej nr: 24, 26 i 28, oraz rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanych nieruchomości

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XXXVII/ 236/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 września.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Słońsku przy ul. Lipowej.
WÓJT  GMINY  SŁOŃSK
OGŁASZA
II Rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Słońsku przy ul. Lipowej nr: 24, 26 i 28, oraz rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk.
Opis nieruchomości
Słońsk, ul. Lipowa działki nr:

 

Numer działki
Powierzchnia (m2)
Cena wywoławcza
Wadium
1633/11
59
1.710,00zł
200,00zł
1633/12
29
870,00zł
100,00zł
1633/16
32
678,00zł
100,00zł
Przeznaczenie w POZP: działki do dnia 31.12.2002r. znajdowały się pod symbolem planu "21MN" i zapisie - zabudowa mieszkaniowa z infrastrukturą towarzyszącą.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z póź. zm.) powyższy zapis stracił moc z dniem 31.12.2002r.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słońsk zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Słońsk nr XIX/120/2000 z dnia 28 grudnia 2000. nie przewiduje zmian dla w/w działek.
Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów.
Wznowienie granic nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.
Przedmiotowe nieruchomości wystawione były do sprzedaży w drodze przetargu dwukrotnie w dniach: 14 czerwca 2010r., 12 sierpnia 2010r., oraz rokowań w dniu 20 październik 2010, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
ROKOWANIA
odbędą się 23 grudnia 2010r. o godz. 11.00
w Urzędzie Gminy w Słońsku
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w terminie do dnia 20 grudnia 2010r. do godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku przy ul. Sikorskiego 15 (sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem " dotyczy rokowań - nieruchomość zabudowana oznaczona nr ewid. (wpisać numer wybranej działki spośród wyżej wymienionych) położona w Słońsku".
Ponadto należy w tym terminie wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Słońsku wadium, które zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który wygrał rokowania.
Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Zgłoszenie powinno zawierać :
  • imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesionego wadium.
Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego sporządzona zostanie w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań o czym nabywca zostanie poinformowany przez tut. Urząd odrębnym pismem.
Koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca.
Wójtowi Gminy Słońsk przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowych informacji dotyczących rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słońsk biuro nr 8 lub telefonicznie pod nr 95 757 22 71 wew. 19.
Słońsk, 23.11.2010r.

Załączniki

II rokowania (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Cieciura
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Zimmerman
Data wprowadzenia:2010-11-23 11:55:50
Opublikował:Wojciech Zimmerman
Data publikacji:2010-11-23 12:05:37
Ostatnia zmiana:2010-11-23 12:06:06
Ilość wyświetleń:632

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij