Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym oraz rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2108 oraz Uchwały Nr XII/85/2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 28.03.2000 roku.

 

WÓJT GMINY SŁOŃSK

OGŁASZA

 

Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym oraz rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ew. 52/1 o pow. 0,1946ha, położonej w miejscowości Chartów.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym przyległym do budynku mieszkalnego

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość do dnia 31.12.2002r. znajdowała się pod symbolem planu „0” i zapisie – zabudowa mieszkaniowa z gospodarczą - powyższy zapis stracił moc 31.12.2002r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk dla w/w nieruchomości nie przewiduje zmian.

 

Nieruchomość  posiada założoną księgę wieczystą nr 22282 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na nieruchomości  nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

 

Dokumentacja geodezyjna zgodna jest z powszechną ewidencja gruntów.

Wznowienie granic nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy.

 

Przedmiotowa nieruchomość wystawiona była do sprzedaży w drodze przetargu trzykrotnie w dniach: 23 września 2008r., 05 grudnia 2008r. i 10 lutego 2009r. oraz  w drodze rokowań w dn. 19 maja 2009r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,00zł.

 

 

ROKOWANIA

odbędą się 23 lipca 2009r. o godz. 11.00

w Urzędzie Gminy w Słońsku

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w terminie do dnia 20 lipca 2009r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku przy ul. Sikorskiego 15 (sekretariat), w zamkniętej kopercie

z dopiskiem „ dotyczy rokowań – nieruchomość zabudowana oznaczona nr ewid. 52/1 położona w Chartowie”.

 

Nadto należy w tym terminie wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Słońsku zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.500,00zł, która zostanie zaliczona na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który wygrał rokowania. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona. Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania , od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko, adres zgłaszającego, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób zapłaty.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego sporządzona zostanie w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań o czym nabywca zostanie poinformowany przez tut. Urząd odrębnym pismem.

Koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca.

Wójtowi Gminy Słońsk przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słońsku (sekretariat) lub telefonicznie pod nr 095 757 22 71.

Załączniki

treść (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Forgacz
Data utworzenia:2009-07-14 14:36:41
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2009-07-14 14:36:50
Opublikował:Beata Forgacz
Data publikacji:2009-07-14 14:37:42
Ostatnia zmiana:2009-09-16 15:12:16
Ilość wyświetleń:682
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij