Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Budżet na 2006r.

Uchwała Nr XXVIII/195/05

Rady Gminy Słońsk

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

Uchwała budżetowa na 2006 rok

Gminy SŁOŃSK

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit." d " pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym / Dz. .U. z 2001 nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 61 ust 2 ,art. 109 , art. 110 , art.l 16 ust. 1 ,art.l24 ust.l pkt. 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust 2 i ust.3 i ust.4 pkt 1 , art. 128 ust. 2 pkt. li 2 art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 pozycja 148 z późniejszymi zmianami

 

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1 .Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 11 163 843 jak w załączniku Nr 1 do Uchwały

2. Ogólna kwota dochodów ,o której mowa w ust. 1 obejmuje między innymi:

1/.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 1 468 780 zł jak w załączniku Nr 3 do Uchwały

2/. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 80 000,-

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie - 11 582 555

jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały

2. Z wydatków o których mowa w Ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1/ Wydatki bieżące kwotę - 7 682 037 zł. w tym:

a. kwotę - 3 921 985 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b. kwotę - 43 380 zł z przeznaczeniem na dotacje

c. kwotę - 178 672 zł  na wydatki związane z obsługą długu gminy

2/ Wydatki majątkowe w kwocie - 3 900 518 zł w tym:

na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie - 3 625 518 zł jak w załączniku Nr 9 do Uchwały

3/ Z kwoty dotacji ,o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit "b" przeznacza się Na dotacje przedmiotowe kwotę 43 380 zł w tym:

a. dla zakładu budżetowego kwotę - 43 380

 

4/ Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

1/ Wydatki w kwocie - 1 468 780 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały

2/ Wydatki w kwocie - 80 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały

3/ Wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie - 6 050 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały

 

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie - 418 712 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie - 1 294 952 zł

3.Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 876 240 zł w tym:

a/ Spłata pożyczek i kredytu w kwocie - 876 240 zł nastąpi z dochodów własnych gminy

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do Uchwały

 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego jak W Załączniku Nr 6 do Uchwały

 

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, jak w Załączniku Nr 7 Do Uchwały

 

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 60 000 zł

 

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości - 1 000 000 zł

2/ Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3/ Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości - 300 000 zł

4l Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

5/.Do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

6/ Do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk .

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Załączniki

Uchwała Budżetowa (412.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Dochody (660.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Wydatki (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (409.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (173.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (132.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (183.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o dochodach (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o dochodach - zalącznik (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karina Burkiewicz
Data utworzenia:2008-02-29 10:49:34
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-02-29 10:49:44
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-02-29 12:45:42
Ostatnia zmiana:2008-02-29 12:46:26
Ilość wyświetleń:1015
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij