Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Słońsk

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy

Słońsk, dnia 18.05.2012r.

RG.0002.XVII.2012

ZAWIADOMIENIE O XVII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY SŁOŃSK

                                  Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2012r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Słońsku

                                                  odbędzie się  XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Sprawy regulaminowe:

a)       otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

b)       przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

c)        wnioski o uzupełnienie porządku obrad,

d)       uchwalenie porządku obrad.

2.        Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Słońsk.

3.        Sprawozdanie z działalności: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku, Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku, Zespołu Szkół w Słońsku, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

4.        Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2011r.

a)       wystąpienie  Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2011r.,

b)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011r.,

c)        przedstawienie oceny sprawozdania  finansowego za 2011r. przez Komisję Rewizyjną,

d)       przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. przez Komisje Rewizyjną

e)       przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

f)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

g)       dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Słońsk z realizacji budżetu za 2011 rok.

5.        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,

2)       udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słońsk za 2011 rok,

3)       zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,

4)       zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Słońsk,

5)       nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

6)       nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych (OWNICE),

7)        udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słońsk (ul. WOP-u 15 i Grodzisk nr 10),

8)       udzielenia bonifikaty dla najemcy lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Słońsk (Ownice, ul. Wolności 10),

9)       nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Słońsk nieruchomości  położonych w obr. Słońska stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,

10)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

11)    zmiany uchwały Nr XIX/120/2000 Rady Gminy Słońsk z dn. 28 grudnia 2000 r. dotyczącej uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk”.

6.        Interpelacje radnych.

7.        Wolne wnioski.

8.        Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Lilla Burkiewicz

Metadane

Źródło informacji:Karina Matuszak
Data utworzenia:2012-05-18 09:38:31
Wprowadził do systemu:Karina Matuszak
Data wprowadzenia:2012-05-21 09:38:39
Opublikował:Karina Matuszak
Data publikacji:2012-05-21 09:39:32
Ostatnia zmiana:2012-05-23 10:58:02
Ilość wyświetleń:493
Urząd Gminy Słońsk
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij