Zamknij okno Drukuj dokument

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu BIP Urzędu Gminy w Słońsku.

Urząd Gminy w Słońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słońsku.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne:

Wył±czenia:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Zimmerman, e-mail: redakcja@slonsk.pl, telefon: 95 757 22 71

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzoruj±cego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Sikorskiego, drugie od ul. Małej
Do obu wejść prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Dostępna platforma dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękiem osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Biuro obsługi znajduje się na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Wójt Gminy Słońsk informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Gminy w Słońsku możliwy jest w szczególności poprzez:

Przeprowadzono standardowe testy zgodności ze standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Zimmerman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Zimmerman
Data wprowadzenia:2020-03-31 22:42:37
Opublikował:Wojciech Zimmerman
Data publikacji:2020-03-31 22:43:25
Ostatnia zmiana:2020-04-29 09:37:37
Ilość wyświetleń:110